Pricing Plan

Choose Your Best Plan

Real innovations and a positive customer experience are the heart of successful communication. No fake products and services.

BASIC

500.000VNĐ
 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần
 • Kiểm tra hoạt động website hàng ngày
 • Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố
 • Cập nhật nội dung, tin tức, dịch vụ 15 bài/tháng
 • Kiểm tra và khắc phục lỗi liên kết
 • Cập nhật hình ảnh, tối ưu chất lượng, kích thước, tên hình ảnh chuẩn SEO 30 ảnh/tháng
 • Cài đặt, cấu hình Email
 • Đăng ký website lên công cụ tìm kiếm hàng tuần
 • Cài đặt công cụ theo dõi: Google Analytisc, Google Master Tools
 • Quản trị fanpage và chia sẻ bài viết lên fanpage 15 bài/tháng
 • Báo cáo phân tích hiệu quả hoạt động website 1 báo cáo/tháng
 • Thiết kế banner cho website 0 banner/tháng
 • Tối ưu hóa website chuẩn SEO
 • Tư vấn chuyên sâu chiến lược marketing online tổng thể
Đăng Ký

STANDARD

1.200.000VNĐ
 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần
 • Kiểm tra hoạt động website hàng ngày
 • Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố
 • Cập nhật nội dung, tin tức, dịch vụ 30 bài/tháng
 • Kiểm tra và khắc phục lỗi liên kết
 • Cập nhật hình ảnh, tối ưu chất lượng, kích thước, tên hình ảnh chuẩn SEO 60 ảnh/tháng
 • Cài đặt, cấu hình Email
 • Đăng ký website lên công cụ tìm kiếm hàng tuần
 • Cài đặt công cụ theo dõi: Google Analytisc, Google Master Tools
 • Quản trị fanpage và chia sẻ bài viết lên fanpage 30 bài/tháng
 • Báo cáo phân tích hiệu quả hoạt động website 1 báo cáo/tháng
 • Thiết kế banner cho website 1 banner/tháng
 • Tối ưu hóa website chuẩn SEO
 • Tư vấn chuyên sâu chiến lược marketing online tổng thể
Đăng Ký

PROFESSIONAL

3.000.000VNĐ
 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần
 • Kiểm tra hoạt động website hàng ngày
 • Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố
 • Cập nhật nội dung, tin tức, dịch vụ 60 bài/tháng
 • Kiểm tra và khắc phục lỗi liên kết
 • Cập nhật hình ảnh, tối ưu chất lượng, kích thước, tên hình ảnh chuẩn SEO 90 ảnh/tháng
 • Cài đặt, cấu hình Email
 • Đăng ký website lên công cụ tìm kiếm hàng tuần
 • Cài đặt công cụ theo dõi: Google Analytisc, Google Master Tools
 • Quản trị fanpage và chia sẻ bài viết lên fanpage 60 bài/tháng
 • Báo cáo phân tích hiệu quả hoạt động website 1 báo cáo/tháng
 • Thiết kế banner cho website 3 banner/tháng
 • Tối ưu hóa website chuẩn SEO
 • Tư vấn chuyên sâu chiến lược marketing online tổng thể
Đăng Ký
image
image
image
image
image
image
image