VPS - Server
 

VPS - Server

BẢNG GIÁ VPS - Server

Line
 • CLOUD VPS #0

   
  CPU Intel XEON E5-2600
  Core 1 core
  SSD 25GB
  RAM 1.75GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  99.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • CLOUD VPS #1

   
  CPU Intel XEON E5-2600
  Core 2 cores
  SSD 40GB
  RAM 2GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  207.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • CLOUD VPS #2

   
  CPU Intel XEON E5-2600
  Core 3 cores
  SSD 50GB
  RAM 4GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  382.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • CLOUD VPS #3

   
  CPU Intel XEON E5-2600
  Core 4 cores
  SSD 80GB
  RAM 4.5GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  716.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • CLOUD VPS #4

   
  CPU Intel XEON E5-2600
  Core 5 cores
  SSD 120GB
  RAM 5.5GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  805.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • CLOUD VPS #5

   
  CPU Intel XEON E5-2600
  Core 5 cores
  SSD 160GB
  RAM 6GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  1.008.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • CLOUD VPS #6

   
  CPU Intel XEON E5-2600
  Core 6 cores
  SSD 200GB
  RAM 7GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  1.200.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • CLOUD VPS #7

   
  CPU Intel XEON E5-2600
  Core 6 cores
  SSD 250GB
  RAM 7.5GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  1.575.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • CLOUD VPS #8

   
  CPU Intel XEON E5-2600
  Core 16 cores
  SSD 500GB
  RAM 9GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  2.835.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • CLOUD VPS #9

   
  CPU Intel XEON E5-2600
  Core 24 cores
  SSD 1000GB
  RAM 10GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  5.346.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Cloud Server Pro #1

   
  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
  Core 4 cores
  SSD 60GB
  RAM 2GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  629.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Cloud Server Pro #2

   
  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
  Core 6 cores
  SSD 120GB
  RAM 6GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  1.259.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Cloud Server Pro #3

   
  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
  Core 8 cores
  SSD 160GB
  RAM 8GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  1.709.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Cloud Server Pro #4

   
  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
  Core 10 cores
  SSD 180GB
  RAM 10GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  2.159.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Cloud Server Pro #5

   
  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
  Core 12 cores
  SSD 200GB
  RAM 12GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  2.549.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Cloud Server Pro #6

   
  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
  Core 16 cores
  SSD 240GB
  RAM 16GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  2.880.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Cloud Storage #1

   
  HDD 50GB
  User 10
  205.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Cloud Storage #2

   
  HDD 150GB
  User 15
  407.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Cloud Storage #3

   
  HDD 250GB
  User Unlimited - Quyền admin
  828.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Cloud Storage #4

   
  HDD 500GB
  User Unlimited - Quyền admin
  1.350.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Cloud Storage #5

   
  HDD 1000GB
  User Unlimited - Quyền admin
  2.250.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Cloud Storage #5

   
  HDD 2000GB
  User Unlimited - Quyền admin
  3.581.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • SERVER #1

   
  CPU Intel Xeon E3-1220 V5, 3.0GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM 8GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 500GB
  IP 1
  Bandwidth Unlimited
  Cổng quốc tế 15/10 Mbps
  2.752.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • SERVER #2

   
  CPU Intel Xeon E5-2620 V4, 2.1GHz, 20MB Cache, 8 Cores, 16 Threads
  RAM 8GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 1TB
  IP 1
  Bandwidth Unlimited
  Cổng quốc tế 20/15 Mbps
  2.473.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • SERVER #3

   
  CPU Intel Xeon E3-1220 V2, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM 4GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 500GB
  HDD SAS 8TB - 7.2K RPM
  IP 1
  Bandwidth Unlimited
  Cổng quốc tế 8/6 Mbps
  4.238.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • SERVER #4

   
  CPU Intel Xeon E5-2620 V4, 2.1GHz, 20MB Cache, 8 Cores, 16 Threads
  RAM 8GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 500GB
  IP 1
  Bandwidth Unlimited
  Cổng quốc tế 20/15 Mbps
  .
  5.270.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • SERVER #5

   
  CPU Intel Xeon E3-1220 V3, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM 4GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 500GB
  IP 1
  Bandwidth Unlimited
  Cổng quốc tế 15/10 Mbps
  2.648.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Server #6

   
  CPU Intel Xeon E3-1220 V3, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM 4GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 500GB
  IP 1
  Bandwidth Unlimited
  Cổng quốc tế 15/10 Mbps
  3.012.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Server #7

   
  CPU Intel Xeon E5-2620 V4, 2.1GHz, 20MB Cache, 8 Cores, 16 Threads
  RAM 8GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 2TB
  IP 1
  Bandwidth Unlimited
  Cổng quốc tế 20/15 Mbps
  5.077.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Dedicated Cloud #1

   
  CPU 16 VCore
  RAM 3 x 8GB
  HDD 2TB STORAGE
  IP 2
  Bandwidth Unlimited
  Cổng quốc tế 8/6 Mbps
  4.224.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT
Đăng ký tối thiểu 12 tháng