Hotline tư vấn:   0908 086 513  |  0908 086 512

 • Server E3-1200 Serial

  Intel Xeon E3-1220 v5, 3.0GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM 8GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 500GB
  IP 1
  Băng thông Unlimited
  Cổng quốc tế (up/down) 8/6 Mbps
  2.752.000 đ
  x 12 tháng
  3.714.000 đ x 01 tháng
  3.330.000 đ x 03 tháng
  2.949.970 đ x 06 tháng
  2.752.038 đ x 24 tháng
 • Server E3-1200 Serial

  Intel Xeon E3-1220 v2, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM 4GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 500GB
  IP 1
  Băng thông Unlimited
  Cổng quốc tế (up/down) 6/4 Mbps
  1.612.530 đ
  x 12 tháng
  2.190.500 đ x 01 tháng
  1.960.485 đ x 03 tháng
  1.733.667 đ x 06 tháng
  1.612.492 đ x 24 tháng
 • Server E5-2600 Serial

  Intel Xeon E5-2620 v4, 2.1GHz, 20MB Cache, 8 Cores, 16 Threads
  RAM 4GB RAM ECC+ Free 4G RAM(*)
  HDD SATA Enterprise 1TB
  IP 1
  Băng thông Unlimited
  Cổng quốc tế (up/down) 10/8 Mbps
  2.472.742 đ
  x 12 tháng
  3.358.700 đ x 01 tháng
  3.006.909 đ x 03 tháng
  2.657.818 đ x 06 tháng
  2.464.682 đ x 24 tháng
 • Server X3440

  Intel Xeon X3440 2.53Ghz, 8M Cache, 4 Cores
  RAM 4GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 500GB
  IP 1
  Băng thông Unlimited
  Cổng quốc tế (up/down) 6/4 Mbps
  1.073.530 đ
  x 12 tháng
  1.377.500 đ x 01 tháng
  1.229.788 đ x 03 tháng
  1.152.515 đ x 06 tháng
  1.073.492 đ x 24 tháng
 • Server E3-1200 Serial

  Intel Xeon E3-1220 v3, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM 4GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 500GB
  IP 1
  Băng thông Unlimited
  Cổng quốc tế (up/down) 8/6 Mbps
  2.647.985 đ
  x 12 tháng
  3.203.091 đ x 03 tháng
  2.838.121 đ x 06 tháng
  2.647.985 đ x 24 tháng
 • Server E5-2600 Serial

  Intel Xeon E5-2620 v4, 2.1GHz, 20MB Cache, 8 Cores, 16 Threads
  RAM 8GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 500GB
  IP 1
  Băng thông Unlimited
  Cổng quốc tế (up/down) 10/8 Mbps
  5.269.303 đ
  x 12 tháng
  5.634.424 đ x 06 tháng
  5.269.303 đ x 24 tháng
 • Server E5-2600 Serial

  Intel Xeon E5-2620 v4, 2.1GHz, 20MB Cache, 8 Cores, 16 Threads
  RAM 8GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 2TB
  IP 1
  Băng thông Unlimited
  Cổng quốc tế (up/down) 10/8 Mbps
  5.076.485 đ
  x 12 tháng
  5.440.455 đ x 06 tháng
  5.065.523 đ x 24 tháng
 • Server E3-1200 Serial

  Intel Xeon E3-1220 v3, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM 4GB RAM ECC
  HDD SATA Enterprise 500GB
  IP 1
  Băng thông Unlimited
  Cổng quốc tế (up/down) 8/6 Mbps
  3.011.989 đ
  x 12 tháng
  3.639.818 đ x 03 tháng
  3.225.697 đ x 06 tháng
  3.011.989 đ x 24 tháng
Giá chưa gồm VAT