Hosting Wordpress
 
 • Hosting WordPress là dịch vụ Web Hosting chuyên nghiệp cấu hình đặc biệt dành cho các website sử dụng các mã nguồn mở Wordpress để đạt tốc độ và bảo mật cao nhất
 • Server IBM/CISCO/INTEL với 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10.
 • Server được cấu hình riêng theo chuẩn WordPress cho các script để setup được ngay mà không cần quản trị server can thiệp.

BẢNG GIÁ Hosting Wordpress

Line
 
 • Hosting Wordpress #1

   
  Dung Lượng1.2GB
  Băng Thông50GB
  Địa chỉ Email10
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL1
  Park/ Addon DomainUnlimited /0
  SSLFree
  FREE SSL
  53.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Wordpress #2

   
  Dung Lượng2GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email20
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL2
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  SSLFree
  FREE SSL
  73.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Wordpress #3

   
  Dung Lượng5GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email30
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL3
  Park/ Addon DomainUnlimited/2
  SSLFree
  FREE SSL
  116.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
 • Wordpress Pro #1

   
  Dung Lượng10GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL3
  Park/ Addon DomainUnlimited/3
  SSLFree
  146.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Wordpress Pro #2

   
  Dung Lượng15GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL4
  Park/ Addon DomainUnlimited/4
  SSLFree
  209.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Wordpress Pro #3

   
  Dung Lượng20GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL6
  Park/ Addon DomainUnlimited/5
  SSLFree
  308.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Wordpress Pro #4

   
  Dung Lượng40GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL9
  Park/ Addon DomainUnlimited/7
  SSLFree
  509.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT