Hosting SuperHost
 
 • SUPER HOST là Hosting dành cho những Website có mức độ giao dịch dữ liệu rất lớn như hoạt động cung cấp thông tin, hoạt động thương mại điện tử, xử lý được số lượng lớn người truy cập cùng lúc, đòi hỏi độ ổn định cũng như bảo mật cao. Được kỹ thuật của chúng tôi giúp vận hành mà Quý khách không cần nhân viên quản trị mạng riêng.
 • Sử dụng Server CISCO/INTEL Xeon Quard Core công nghệ siêu phân luồng với 16 Core.
 • Tặng thêm 1 IP riêng khi đăng ký mỗi Hosting.
 • Sử dụng Windows có bản quyền đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất.
 • Cam kết hoàn lại chi phí nếu như dịch vụ không tốt.
 • Server Sử dụng công nghệ SSD Raid 10 để có tốc độ cao nhất.
 • Quý khách sẽ được hỗ trợ quản lý, bảo trì, cài đặt phần mềm,... mà không cần đòi hỏi phải có nhân viên kỹ thuật.
 • Server đặt tại Việt Nam với đường truyền tốc độ cao.

BẢNG GIÁ Hosting SuperHost

Line
 
 • SuperHost #0

   
  Dung Lượng35 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email170
  Tài khoản FTP5
  My SQL15
  Park/ Addon Domain10 /2
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  750.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • SuperHost #1

   
  Dung Lượng50 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email200
  Tài khoản FTP10
  My SQL20
  Park/ Addon DomainUnlimited/4
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  1.000.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • SuperHost #2

   
  Dung Lượng70 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email1000
  Tài khoản FTP10
  My SQL25
  Park/ Addon DomainUnlimited/6
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  1.800.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • SuperHost #3

   
  Dung Lượng100 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email1200
  Tài khoản FTP10
  My SQL27
  Park/ Addon DomainUnlimited/8
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  2.800.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • SuperHost #4

   
  Dung Lượng200 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email1500
  Tài khoản FTP10
  My SQL30
  Park/ Addon DomainUnlimited/10
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  3.600.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
 • Win SuperHost #0

   
  Dung Lượng35 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email170
  Tài khoản FTP5
  My SQL7
  MSSQL Server2
  Park/ Addon Domain10 /2
  SSLFree
  1.050.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win SuperHost #1

   
  Dung Lượng50 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email200
  Tài khoản FTP10
  My SQL9
  MSSQL Server2
  Park/ Addon DomainUnlimited/4
  SSLFree
  1.300.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win SuperHost #2

   
  Dung Lượng70 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email1000
  Tài khoản FTP10
  My SQL12
  MSSQL Server3
  Park/ Addon DomainUnlimited/6
  SSLFree
  2.100.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win SuperHost #3

   
  Dung Lượng100 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email1200
  Tài khoản FTP10
  My SQL15
  MSSQL Server3
  Park/ Addon DomainUnlimited/8
  SSLFree
  3.100.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win SuperHost #4

   
  Dung Lượng200 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email1500
  Tài khoản FTP10
  My SQL18
  MSSQL Server4
  Park/ Addon DomainUnlimited/10
  SSLFree
  3.900.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT