• Superhost #0

   
  Dung lượng 35GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP 5
  My SQL 15
  Park/ 10 /2
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  750.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=03 năm
  Giảm 15% đăng ký >=04 năm
  Giảm 20% đăng ký >=05 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Superhost #1

   
  Dung lượng 50GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP 10
  My SQL 20
  Park/ Unlimited /4
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  1.000.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=03 năm
  Giảm 15% đăng ký >=04 năm
  Giảm 20% đăng ký >=05 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Superhost #2

   
  Dung lượng 70GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP 10
  My SQL 25
  Park/ Unlimited /6
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  1.800.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=03 năm
  Giảm 15% đăng ký >=04 năm
  Giảm 20% đăng ký >=05 năm
  best seller
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Superhost #3

   
  Dung lượng 100GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP 10
  My SQL 27
  Park/ Unlimited /8
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  2.800.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=03 năm
  Giảm 15% đăng ký >=04 năm
  Giảm 20% đăng ký >=05 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Superhost #4

   
  Dung lượng 200GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP 10
  My SQL 30
  Park/ Unlimited /10
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  3.600.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=03 năm
  Giảm 15% đăng ký >=04 năm
  Giảm 20% đăng ký >=05 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu : xem tại đây