• Reseller Linux #1

   
  Dung lượng 5GB
  Băng thông 50GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL Unlimited
  My SQL 0
  Addon Domain Unlimited
  149.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Reseller Linux #2

   
  Dung lượng 10GB
  Băng thông 200GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL Unlimited
  My SQL 0
  Addon Domain Unlimited
  399.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Reseller Linux #3

   
  Dung lượng 20GB
  Băng thông 500GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL Unlimited
  My SQL 0
  Addon Domain Unlimited
  649.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Reseller Linux #4

   
  Dung lượng 40GB
  Băng thông 1000GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL Unlimited
  My SQL 0
  Addon Domain Unlimited
  849.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  best seller
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Reseller Linux #5

   
  Dung lượng 50GB
  Băng thông 1500GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL Unlimited
  My SQL 0
  Addon Domain Unlimited
  1.449.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Reseller Linux #6

   
  Dung lượng 70GB
  Băng thông 2500GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL Unlimited
  My SQL 0
  Addon Domain Unlimited
  1.649.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Reseller Linux #7

   
  Dung lượng 100GB
  Băng thông 3000GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL Unlimited
  My SQL 0
  Addon Domain Unlimited
  1.849.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 
Giá chưa gồm VAT