• Start

   
  Dung lượng 700 MB
  Băng thông 15GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 1
  Park/ 1 /0
  SSL Free
  23.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Startup

   
  Dung lượng 1GB
  Băng thông 35GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 2
  Park/ Unlimited /0
  SSL Free
  36.300đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Cá Nhân

   
  Dung lượng 1.2GB
  Băng thông 50GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 2
  Park/ Unlimited /1
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  53.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Cá Nhân ++

   
  Dung lượng 2GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 3
  Park/ Unlimited /1
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  72.700đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Bán Chuyên Nghiệp

   
  Dung lượng 4GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 6
  Park/ Unlimited /2
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  116.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  best seller
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Chuyên Nghiệp

   
  Dung lượng 6GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 9
  Park/ Unlimited /3
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  159.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Doanh Nghiệp

   
  Dung lượng 8GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 15
  Park/ Unlimited /6
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  318.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Thương Mại Điện Tử

   
  Dung lượng 10GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 20
  Park/ Unlimited /8
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  451.500đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu : xem tại đây