Hosting Joomla
 
 • Hosting Joomla là dịch vụ Web Hosting chuyên nghiệp dành cho các website sử dụng các mã nguồn mở PHP phổ biến như Joomla, Wordpress, Nukeviet, PHPBB, SurgarCRM...
 • Hosting Joomla có 2 loại, Loại phổ thông và Joomla chất lượng cao "Joomla Pro". Server được cấu hình riêng theo chuẩn cho các script để setup được ngay mà không cần quản trị server can thiệp.
 • Server IBM/CISCO/INTEL với 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10.

BẢNG GIÁ Hosting Joomla

Line
 
 • Joomla Cá Nhân

   
  Dung Lượng1.2GB
  Băng Thông50GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL2
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  SSLFree
  FREE SSL
  53.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Joomla Cá Nhân++

   
  Dung Lượng2GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL3
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  SSLFree
  FREE SSL
  73.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Joomla Bán Chuyên Nghiệp

   
  Dung Lượng4GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL6
  Park/ Addon DomainUnlimited/2
  SSLFree
  FREE SSL
  116.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Joomla Chuyên Nghiệp

   
  Dung Lượng6GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL6
  Park/ Addon DomainUnlimited/3
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  159.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Joomla Doanh Nghiệp

   
  Dung Lượng8GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL15
  Park/ Addon DomainUnlimited/6
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  318.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Joomla TMĐT

   
  Dung Lượng10GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL20
  Park/ Addon DomainUnlimited/8
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  452.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
 • Joomla Pro #1

   
  Dung Lượng4GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email10
  Tài khoản FTP1
  My SQL1
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  SSLFree
  109.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Joomla Pro #2

   
  Dung Lượng6GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email50
  Tài khoản FTP2
  My SQL3
  Park/ Addon DomainUnlimited/2
  SSLFree
  222.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Joomla Pro #3

   
  Dung Lượng8GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email80
  Tài khoản FTP3
  My SQL5
  Park/ Addon DomainUnlimited/3
  SSLFree
  328.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Joomla Pro #4

   
  Dung Lượng10GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email100
  Tài khoản FTP4
  My SQL7
  Park/ Addon DomainUnlimited/4
  SSLFree
  444.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Joomla Pro #5

   
  Dung Lượng12GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email150
  Tài khoản FTP5
  My SQL9
  Park/ Addon DomainUnlimited/5
  SSLFree
  546.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT