Hosting Java
 
 • Hosting Java là dịch vụ hosting chất lượng cao được Cloudsoft cấu hình dành riêng cho website sử dụng ngôn ngữ Java để đáp ứng được đa số các yêu cầu đòi hỏi chuyên nghiệp.
 • Server Cisco/Intel 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 16 Core Server đặt tại Việt Nam với đường truyền tốc độ cao.
 • Server Sử dụng công nghệ SSD Raid 10 để có tốc độ cao nhất.

BẢNG GIÁ Hosting Java

Line
 • Java Hosting Pro #1

   
  Dung Lượng1GB
  Băng Thông70GB
  Địa chỉ Email50
  Tài khoản FTP2
  My SQL2
  Park/ Addon Domain2/0
  FREE .COM|.NET + SSL
  222.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Java Hosting Pro #2

   
  Dung Lượng1.5GB
  Băng Thông100GB
  Địa chỉ Email80
  Tài khoản FTP3
  My SQL3
  Park/ Addon Domain3/0
  FREE .COM|.NET + SSL
  328.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Java Hosting Pro #3

   
  Dung Lượng2GB
  Băng Thông150GB
  Địa chỉ Email100
  Tài khoản FTP4
  My SQL4
  Park/ Addon Domain4/0
  FREE .COM|.NET + SSL
  444.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Java Hosting Pro #4

   
  Dung Lượng2.5GB
  Băng Thông200GB
  Địa chỉ Email150
  Tài khoản FTP5
  My SQL5
  Park/ Addon Domain5/0
  FREE .COM|.NET + SSL
  546.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Java Hosting Pro #5

   
  Dung Lượng5GB
  Băng Thông300GB
  Địa chỉ Email200
  Tài khoản FTP9
  My SQL8
  Park/ Addon Domain8/0
  FREE .COM|.NET + SSL
  610.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Java Hosting Pro #6

   
  Dung Lượng10GB
  Băng Thông500GB
  Địa chỉ Email300
  Tài khoản FTP10
  My SQL10
  Park/ Addon Domain10/0
  FREE .COM|.NET + SSL
  733.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT