• Dedicated Host #1

   
  Dung lượng 3GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 2
  Park/ Unlimited /1
  SSL Free
  Dedicated IP 1
  169.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Dedicated Host #2

   
  Dung lượng 5GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 4
  Park/ Unlimited /2
  SSL Free
  Dedicated IP 1
  279.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Dedicated Host #3

   
  Dung lượng 7GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 6
  Park/ Unlimited /3
  SSL Free
  Dedicated IP 1
  389.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  best seller
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Dedicated Host #4

   
  Dung lượng 9GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 8
  Park/ Unlimited /4
  SSL Free
  Dedicated IP 1
  499.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Dedicated Host #5

   
  Dung lượng 12GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 10
  Park/ Unlimited /5
  SSL Free
  Dedicated IP 1
  599.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu : xem tại đây