Giá chưa gồm VAT
 
 
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu : xem tại đây
Thông số Hosting đuợc áp dụng từ 29-01-2018