Hosting DotVN
 
 • HostDotVN là gì? Host DotVN là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp với giá hấp dẫn dành cho domain .VN.
 • Sử dụng công nghệ mới nhất đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất.
 • Phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
 • Server IBM/CISCO/INTEL với 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10.

BẢNG GIÁ Hosting DotVN

Line
 
 • Hosting DOTVN #1

   
  Dung Lượng2 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL3
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  SSLFree
  FREE SSL
  45.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting DOTVN #2

   
  Dung Lượng4 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL6
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  SSLFree
  FREE SSL
  70.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting DOTVN #3

   
  Dung Lượng6 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL9
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  SSLFree
  FREE SSL
  95.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting DOTVN #4

   
  Dung Lượng8 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL15
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  190.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
 • Win Hosting DOTVN #1

   
  Dung Lượng2 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL5
  MSSQL Server1
  Park DomainUnlimited
  61.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting DOTVN #2

   
  Dung Lượng4 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL10
  MSSQL Server1
  Park DomainUnlimited
  88.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting DOTVN #3

   
  Dung Lượng6 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL15
  MSSQL Server2
  Park DomainUnlimited
  122.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting DOTVN #4

   
  Dung Lượng8 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL20
  MSSQL Server2
  Park DomainUnlimited
  217.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT