• HOSTDOTVN #1

   
  Dung lượng 2GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 3
  Park/ Unlimited /0
  SSL Free
  50.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • HOSTDOTVN #2

   
  Dung lượng 4GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 6
  Park/ Unlimited /0
  SSL Free
  81.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • HOSTDOTVN #3

   
  Dung lượng 6GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 9
  Park/ Unlimited /0
  SSL Free
  108.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  best seller
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • HOSTDOTVN #4

   
  Dung lượng 8GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 15
  Park/ Unlimited /0
  SSL Free
  216.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
Chỉ áp dụng cho đăng ký mới
 
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu : xem tại đây