Hosting Dedicate
 
 • Tương thích mọi trình duyệt khi dùng SSL.
 • Công nghệ lưu trữ SSD RAID 10 tốc độ tốt nhất.
 • Phù hợp triển khai hệ thống site vệ tinh khi SEO.
 • Thời gian phản hồi nhanh hơn khi lượng traffic cao.
 • Chạy trên 1 IP riêng, tách biệt với các Hosting khác.
 • Hỗ trợ nhiều IP khác Class C khi đăng ký nhiều Hosting.

BẢNG GIÁ Hosting Dedicate

Line
 
 • Hosting Dedicated #1

   
  Dung Lượng3 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL2
  Park/ Addon DomainUnlimited /1
  SSLFree
  Dedicated IP1
  FREE .COM|.NET + SSL
  169.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Dedicated #2

   
  Dung Lượng5 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL4
  Park/ Addon DomainUnlimited /2
  SSLFree
  Dedicated IP1
  FREE .COM|.NET + SSL
  279.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Dedicated #3

   
  Dung Lượng7 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL6
  Park/ Addon DomainUnlimited /3
  SSLFree
  Dedicated IP1
  FREE .COM|.NET + SSL
  389.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Dedicated #4

   
  Dung Lượng9 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL8
  Park/ Addon DomainUnlimited /4
  SSLFree
  Dedicated IP1
  FREE .COM|.NET + SSL
  499.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Dedicated #5

   
  Dung Lượng12 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL10
  Park/ Addon DomainUnlimited /5
  SSLFree
  Dedicated IP1
  FREE .COM|.NET + SSL
  599.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
 • Win Hosting Dedicated #1

   
  Dung Lượng3 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL2
  MSSQL Server1
  Park/ Addon DomainUnlimited /1
  SSLFree
  Dedicated IP1
  199.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting Dedicated #2

   
  Dung Lượng5 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL4
  MSSQL Server2
  Park/ Addon DomainUnlimited /2
  SSLFree
  Dedicated IP1
  309.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting Dedicated #3

   
  Dung Lượng7 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL6
  MSSQL Server3
  Park/ Addon DomainUnlimited /3
  SSLFree
  Dedicated IP1
  419.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting Dedicated #4

   
  Dung Lượng9 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL8
  MSSQL Server4
  Park/ Addon DomainUnlimited /4
  SSLFree
  Dedicated IP1
  529.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting Dedicated #5

   
  Dung Lượng12 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL10
  MSSQL Server5
  Park/ Addon DomainUnlimited /5
  SSLFree
  Dedicated IP1
  629.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT