Hosting Chất Lượng Cao
 
 • Server IBM/CISCO/INTEL với 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10.

BẢNG GIÁ Hosting Chất Lượng Cao

Line
 
 • Hosting Pro 1

   
  Dung Lượng4 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email10
  Tài khoản FTP1
  My SQL2
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  SSLFree
  FREE SSL
  109.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Pro 2

   
  Dung Lượng6 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email50
  Tài khoản FTP2
  My SQL3
  Park/ Addon DomainUnlimited/2
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  222.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Pro 3

   
  Dung Lượng8 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email80
  Tài khoản FTP3
  My SQL5
  Park/ Addon DomainUnlimited/3
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  328.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Pro 4

   
  Dung Lượng10 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email100
  Tài khoản FTP4
  My SQL7
  Park/ Addon DomainUnlimited/4
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  444.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Pro 5

   
  Dung Lượng12 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email150
  Tài khoản FTP5
  My SQL9
  Park/ Addon DomainUnlimited/5
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  546.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
 • Win Hosting Pro 1

   
  Dung Lượng4 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email10
  Tài khoản FTP1
  My SQL1
  MSSQL Server2
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  SSLFree
  136.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting Pro 2

   
  Dung Lượng6 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email50
  Tài khoản FTP1
  My SQL3
  MSSQL Server3
  Park/ Addon DomainUnlimited/2
  SSLFree
  239.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting Pro 3

   
  Dung Lượng8 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email80
  Tài khoản FTP3
  My SQL5
  MSSQL Server4
  Park/ Addon DomainUnlimited/3
  SSLFree
  364.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting Pro 4

   
  Dung Lượng10 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email100
  Tài khoản FTP4
  My SQL7
  MSSQL Server6
  Park/ Addon DomainUnlimited/4
  SSLFree
  474.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting Pro 5

   
  Dung Lượng12 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email150
  Tài khoản FTP5
  My SQL10
  MSSQL Server8
  Park/ Addon DomainUnlimited/5
  SSLFree
  585.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT