Email Server Riêng
 
 • Server mail riêng biệt
 • Khả năng xứ lý với Email số lượng lớn hàng ngày
 • Hệ thống mail bảo mật
 • Control Panel quản lý và tạo Email cho nhân viên
 • Thiết lập được dung lượng tối đa của từng Email
 • Check Email được trên cả 2 trên Outlook Express(tại văn phòng công ty) hay Web Mail(khi đi công tác)
 • Hỗ trợ Forwarder Email để setup Email Offline
 • Nhân viên có thể tự thay đổi password riêng
 • Kiểm tra được nội dung Email của nhân viên hay trưởng phòng
 • Chống được virus cực kỳ hiệu quả
 • Chống bị Spam mail cực kỳ hiệu quả
 • Chống bomb mail
 • Dedicated Email Server #1

   
  Dung lượng300GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Email forwarderUnlimited
  Mail listUnlimited
  Park domain5
  Dedicated IP1
  899.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
   
 • Dedicated Email Server #2

   
  Dung lượng500GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Email forwarderUnlimited
  Mail listUnlimited
  Park domain7
  Dedicated IP1
  2.700.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
   
 • Dedicated Email Server #3

   
  Dung lượng1000GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Email forwarderUnlimited
  Mail listUnlimited
  Park domain10
  Dedicated IP1
  3.600.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
   
 • Dedicated Email Server #4

   
  Dung lượng2000GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Email forwarderUnlimited
  Mail listUnlimited
  Park domain15
  Dedicated IP1
  5.400.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
   
 • Dedicated Email Server #5

   
  Dung lượng5000GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Email forwarderUnlimited
  Mail listUnlimited
  Park domain30
  Dedicated IP1
  9.720.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT
Đăng ký tối thiểu 12 tháng