Email Server Pro
 

NHỮNG CHUẨN MỰC CAO CẤP ĐƯỢC TÍCH HỢP RIÊNG CHO TỪNG YÊU CẦU KHÁCH HÀNG.

 • Email Server Pro #1

   
  Dung lượng1GB
  Địa chỉ Email1
  Email forwarder1
  Mail list0
  Park domain0
  23.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
   
 • Email Server Pro #2

   
  Dung lượng5GB
  Địa chỉ Email5
  Email forwarder5
  Mail list1
  Park domain0
  60.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
   
 • Email Server Pro #3

   
  Dung lượng10GB
  Địa chỉ Email20
  Email forwarder20
  Mail list2
  Park domain0
  120.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
   
 • Email Server Pro #4

   
  Dung lượng20GB
  Địa chỉ Email50
  Email forwarder50
  Mail list3
  Park domain0
  200.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
   
 • Email Server Pro #5

   
  Dung lượng50GB
  Địa chỉ Email1000
  Email forwarder100
  Mail list10
  Park domain2
  320.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
   
 • Email Server Pro #6

   
  Dung lượng100GB
  Địa chỉ Email200
  Email forwarder200
  Mail list15
  Park domain3
  480.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
   
 • Email Server Pro #7

   
  Dung lượng200GB
  Địa chỉ Email300
  Email forwarder300
  Mail list20
  Park domain5
  630.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
   
 • Email Server Pro #8

   
  Dung lượng250GB
  Địa chỉ Email499
  Email forwarder499
  Mail list40
  Park domain7
  790.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT
Đăng ký tối thiểu 12 tháng