Dedicated Cloud
 

Dedicated Cloud

BẢNG GIÁ Dedicated Cloud

Line
 • Dedicated Cloud #1

   
  CPU 16 VCore
  RAM 3 x 8GB
  HDD 2TB STORAGE
  IP 2
  Bandwidth Unlimited
  Cổng quốc tế 8/6 Mbps
  4.224.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Dedicated Cloud #2

   
  CPU 2 x 16 VCore
  RAM 2 x 32GB
  HDD 2 x SSD 240G
  HDD 2TB STORAGE
  IP 10
  Bandwidth Unlimited
  Cổng quốc tế 10/8 Mbps
  5.990.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Dedicated Cloud #3

   
  CPU 2 x 28 VCore
  RAM 2 x 32GB
  HDD 2 x SSD 240G
  HDD 2TB STORAGE
  IP 10
  Bandwidth Unlimited
  Cổng quốc tế 10/8 Mbps
  7.183.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 • Dedicated Cloud #4

   
  CPU 2 x 28 VCore
  RAM 8 x 32GB
  HDD 2 x SSD 240G
  HDD 2TB STORAGE
  IP 15
  Bandwidth Unlimited
  Cổng quốc tế 10/8 Mbps
  10.397.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT
Đăng ký tối thiểu 12 tháng