• Cloud Server Pro #1

  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
  Core 4 cores
  HDD 60GB [SSD Cloud Storage]
  RAM 1GB + 1GB Free
  Bandwidth Unlimited
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng
  598.000 đ
  x 24 tháng
  699.000 đ x 01 tháng
  664.000 đ x 03 tháng
  650.000 đ x 06 tháng
  629.000 đ x 12 tháng
 • Cloud Server Pro #2

  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
  Core 6 cores
  HDD 120GB [SSD Cloud Storage]
  RAM 3GB + 3G Free
  Bandwidth Unlimited
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng.
  1.196.000 đ
  x 24 tháng
  1.399.000 đ x 01 tháng
  1.329.000 đ x 03 tháng
  1.301.000 đ x 06 tháng
  1.259.000 đ x 12 tháng
 • Cloud Server Pro #3

  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
  Core 8 cores
  HDD 160GB [SSD Cloud Storage]
  RAM 4GB + 4GB Free
  Bandwidth Unlimited
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng
  1.624.000 đ
  x 24 tháng
  1.899.000 đ x 01 tháng
  1.804.000 đ x 03 tháng
  1.766.000 đ x 06 tháng
  1.709.000 đ x 12 tháng
 • Cloud Server Pro #4

  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
  Core 10 cores
  HDD 180GB [SSD Cloud Storage]
  RAM 5GB + 5GB Free
  Bandwidth Unlimited
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng
  2.051.000 đ
  x 24 tháng
  2.399.000 đ x 01 tháng
  2.279.000 đ x 03 tháng
  2.231.000 đ x 06 tháng
  2.159.000 đ x 12 tháng
 • Cloud Server Pro #5

  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
  Core 12 cores
  HDD 200GB [SSD Cloud Storage]
  RAM 6GB + 6GB Free
  Bandwidth Unlimited
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng
  2.437.000 đ
  x 24 tháng
  2.799.000 đ x 01 tháng
  2.674.000 đ x 03 tháng
  2.624.000 đ x 06 tháng
  2.549.000 đ x 12 tháng
 • Cloud Server Pro #6

  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
  Core 16 cores
  HDD 240GB [SSD Cloud Storage]
  RAM 8GB + 8GB Free
  Bandwidth Unlimited
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng
  3.110.000 đ
  x 24 tháng
  3.400.000 đ x 01 tháng
  3.300.000 đ x 03 tháng
  3.260.000 đ x 06 tháng
  3.200.000 đ x 12 tháng
Giá chưa gồm VAT
Thông số cấu hình Server được áp dụng từ 05-08-2017
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn : dulieu.cloud