Hotline tư vấn:   0908 086 513  |  0908 086 512

 • Cloud Storage #1

  Dung lượng 50GB
  User 10
  203.400 đ
  x 12 tháng
  226.000 đ x 03 tháng
  214.700 đ x 06 tháng
 • Cloud Storage #2

  Dung lượng 150GB
  User 15
  406.800 đ
  x 12 tháng
  452.000 đ x 03 tháng
  429.400 đ x 06 tháng
 • Cloud Storage #3

  Dung lượng 250GB
  User Unlimited - Quyền admin
  828.000 đ
  x 12 tháng
  920.000 đ x 01 tháng
  920.000 đ x 03 tháng
  874.000 đ x 06 tháng
 • Cloud Storage #4

  Dung lượng 500GB
  User Unlimited - Quyền admin
  1.350.000 đ
  x 12 tháng
  1.500.000 đ x 03 tháng
  1.425.000 đ x 06 tháng
 • Cloud Storage #5

  Dung lượng 1000GB
  User Unlimited - Quyền admin
  2.249.800 đ
  x 12 tháng
  2.499.800 đ x 01 tháng
  2.499.800 đ x 03 tháng
  2.374.800 đ x 06 tháng
 • Cloud Storage #6

  Dung lượng 2000GB
  User Unlimited - Quyền admin
  3.580.200 đ
  x 12 tháng
  3.978.000 đ x 03 tháng
  3.779.100 đ x 06 tháng
Giá chưa gồm VAT